"Člen investiční skupiny se smyslem pro obchod."
+420 222 866 822 | info@cecpg.cz |
Přihlášení

« zpět na PEVCP


Upozornění

Zde uvedená sdělení nejsou nabídkou:

Ke tvorbě veškerého obsahu webových stránek přistupujeme s maximální pečlivostí, přesto však CE Capital Partners Group s.r.o. nemůže přijmou zodpovědnost za aktuálnost, úplnost, přesnost a spolehlivost zveřejněných informací. Taktéž si vyhrazujeme právo uváděné informace kdykoliv změnit bez předchozího upozornění.

Disclaimer

Mějte na paměti rizika:

Investice jsou záležitostí vysoké volatility. Jejich vývoj nemůže být s určitostí předpovězen ani na základě historické výkonnosti, hodnota investice může nepředvídatelně stoupat i klesat. Proto vás prosíme, pečlivě si prostudujte a zvažte rizika, která jsou obsažena v prospektu každého fondu. Informace uvedené na stránkách nejsou dostatečným základem k investičnímu rozhodování. Doporučujeme vám každé takové rozhodnutí konzultovat s investičním poradcem.

CE CAPITAL PARTNERS FUND (CECPF) je fond se sídlem v Lichtenštejnsku obhospodařovaný lichtenštejnským správcem fondů, společností CAIAC Fund Management AG. Fond je alternativním investičním fondem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů. Společnost Ce Capital Partners Group s.r.o. (CECPG) slouží jako promotér fondu CE Capital Partners Fund (CECPF) domicilovaným v Lichtenštejnsku a je takto zapsána v prospektu tohoto fondu. CECPG je ve smyslu §15 Správy majetku srovnatelné s obhospodařováním, zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů („ZISIF“), zapsána jako alternativní fond tzv. alternativní investiční fond srovnatelný se speciálním fondem. Společnosti vznikla povinnost zápisu do seznamu investičních fondů, vedeném Českou národní bankou dle § 596 písm. f) zákona č. 240/2013 SB., ZISIF. CE CAPITAL PARTNERS FUND může v souladu se svým prospektem / statutem investovat do projektů, společností, nemovitostí, akvírovat podniky, kupovat podíly v těchto stejně jako provádět veřejnou aktivní správu portfolia prostřednictvím investičních nástrojů daného trhu. popř. dalších doplňkových aktiv. Hodnota aktiv, stejně jako investice může v průběhu času kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Investor nese plné riziko své investice. Odhady výnosu fondu CECPF nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnosti. Další informace jsou k dispozici ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu fondu. Obsah tohoto dokumentu / emailu je propagačním sdělením. Informace uvedené v tomto dokumentu / emailu mají pouze informativní charakter. Nejedná se tak o analýzu investičních příležitostí ani o investiční doporučení. Investorům doporučujeme před učiněním jakéhokoliv investičního rozhodnutí podrobně se seznámit s veřejně dostupnými informacemi o investičním záměru. Publikované informace nepředstavují návrh na uzavření smlouvy. Takový návrh bude v případě projevení zájmu dodán dodatečně a je nezávislý na obsahu tohoto dokumentu / emailu.

Potvrzení

Pro pokračování musíte potvrdit a přijmout právní upozornění.